Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Gelişmiş bilişim teknolojilerini yakından takip ederek, bu teknolojileri üniversitemize hızlı, dinamik bir şekilde ve diğer birimlerle tam uyum, diyalog ve koordinasyon çerçevesinde sunmak; Boğaziçi Üniversitesi birimlerinin ihtiyaç duyacağı uygulamaları geliştirmek suretiyle birimlere yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü;

  • Eğitimde daha aktif rol alacaktır ve tüm üniversite öğrencilerine bilgi teknolojileri konusunda gelişebilecekleri ortamları ve ek olanakları sunacaktır.
  • Kurumsal yapıyı güçlendirecek, tüm iş süreçlerini yazılı hale getirerek ve devamlı güncelleyerek işlere global bakışı sürekli kılacaktır.
  • Boğaziçi Üniversitesi’ndeki tüm bilgi işlem yatırım kararlarında yer alacak ve dünyaca kabul görmüş rasyonel temin süreçlerini yerleştirecektir.