Birimler

Ağ Yönetim Birimi
 • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması.
 • Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi.
 • Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi.
 • İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması.
 • Üniversite içinde varolan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması.
 • Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi.
 • IP adreslerinin organizasyonu.
 • Ağ güvenliğinin sağlanması.
 • Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi.
 • Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması.
 • Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir dökümantasyon sisteminin kurulması.
BU Card
 • Kart basımının yapılması,
  • Öğrenci Kimlik Kartları
  • Personel Kimlik Kartları
  • Mezun Kartları
  • Kampüs Kart
  • Emekli Kartı
  • Misafir Kart (Uçaksavar Tesisleri)
  • İkinci Bahar Kartları
 • Yemekhane ve kampüs girişlerinde bulunan turnikelere destek verilmesi,
 • Kapılara kart okuyucu sisteminin kurulması ve destek verilmesi,
 • Yemekhanede karşılaşılan fazla çekim tutarlarının iadesi,
 • Personel Ulaşım Sistemi’ne (PUS) destek verilmesi
Donanım Destek Birimi
 • Üniversite içinden gelen bilgisayar donanım arıza taleplerinde arızanın tanımı ve onarımının yapılması.
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ve laboratuvarlarındaki bilgisayarların donanım arızalarının onarılması ve güncellenmesinin yapılması.
Eğitim Birimi
 • Birimler için hazırlanan web sitesi ve uygulamalar için kullanım eğitimlerinin verilmesi,
 • Kullanum kılavuzlarının hazırlanması
Sistem Yönetim Birimi
 • Akademik-İdari Birimlere ,Öğrenci Kulüplerine web alanı sağlanması.
 • Web alanları FTP hesaplarının yönetimi.
 • DNS (Alan adı ) yönetimi.
 • E-posta hesapları (boun.edu.tr uzantılı) sağlanması.
 • Firewall politikalarının belirlenmesi ve yönetimi.
 • E-posta listelerinin oluşturulması.
 • Horde, Roundcube uygulamaları.
 • Senato tutanakları, Araştırma Fonları web sayfalarına bağlantı için kullanıcı-şifre işlemleri.
 • Atak tespit ve önleme sistemlerinin yönetimi.
 • E-posta sistemi yönetimi, smtp gateways, spam /virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanması.
 • Web server database'leri ve genel kullanıcı database'leri yönetimi.
 • Yedekleme sistemi yönetimi.
 • Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.
 • Sistem sunucularının yönetimi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması.
Web Yönetim Birimi
 • Boğaziçi Üniversitesi ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü web sitelerinin yönetilmesi.
 • Web uygulamaları yazılması ve birimler için web sitelerinin hazırlanması.
 • Akademik ve İdari birimler için hazırlanan web sitelerine destek verilmesi.
 • Aşağıdaki uygulamaların yönetilmesi
  • Kartvizit Sistemi
  • İş Takip Sistemi
  • E-bülten Sistemi
  • İstek Hattı sistemi
  • Kurul/Komisyon Yönetim Sistemi
  • Akademik Forum
  • Rezervasyon Sistemi
  • Öğrenim Yönetim Sistemi (Moodle)
  • Mühendislik Fakültesi Digital Signage uygulaması
  • BÜREM Öğrenci Kayıt Sistemi
  • Duyuru sistemi
  • Anket uygulaması,
  • Akademik Takvim uygulaması
  • Etkinlik Takvimi uygulaması
  • BÜ haritalar uygulaması
  • Yapı İşleri Proje Takip Sistemi
  • Konut Tahsis Sistemi
  • Psikoloji Bölümü Deney Katılım Sistemi
  • İşteBU Hakem Oylama Sistemi
  • Temizlik Malzemeleri Yönetimi uygulaması
  • Rehber sistemi
  • İhtiyaç Fazlası Sistemi
  • Eduroam-guest Uygulaması
  • Getem uygulaması
  • Deprem uygulamaları
  • Etkinlik Katılım (RSVP) Uygulamaları
  • Moodle Arşiv Sistemi
  • Destek-CC Destek Yönetim Sistemi
  • Duyuru Yönetim Sistemi 
  • ÖSYM Sonuç Sorgu Sistemi
  • Mezun Bilgi Sitemi
  • Öğretim Üyeleri için Kişisel Web Sitesi Oluşturma Sistemi
  • Hasta Takip Sistemi
  • TTO Patent Uygulaması
Yazılım Destek Birimi
 • Üniversitemize alınan lisanslı yazılımların üniversite bilgisayarlarında sorunsuz çalışmasını sağlamak.
 • Lisanslı yazılımlarının tutulduğu "license" sunucusunun güncellenmesini ve bakımının yapılması.
 • Akademik ve idari personelin kullandığı "üzerinde demirbaş numarası bulunan" sistemlerde çıkan yazılım sorunlarının giderilmesi.
 • BÜ Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci laboratuvarlarında bulunan bilgisayarların kurulum, bakım ve yönetimi.